• +90 342 317 2710 instagram: urgemsc

Değerli Ziyaretçi

      Gaziantep Üniversitesi Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarında 2023 hedeflerini kendine misyon edinen, bu alanlarda sürekli kendini geliştiren, öncü ve yenilikçi çalışmalara önem ve özen gösteren “Bilim ve Teknoloji” ile “Ar-Ge, Ür-Ge ve Tasarım” kavramlarını, kültürünü öncelikle bölgede gerçekleştirmek adına önemli adımlar atmakta ve bir çok yenilikçi çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

 

       Gaziantep’in hem sanayisi hem de sanayicileri sürekli gelişme göstererek ülkeyi öne çıkaracak faaliyetlerde bulunarak sadece Gaziantep’e değil hem bölgeye hem de ülke geneline hizmet etmektedir. Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri sanayicilere yön verecek çalışmalara imza atarken mezun olan öğrenciler de sanayideki kalifiye eleman ihtiyacını kapatmaya çalışmaktadır.

 

       Gaziantep Üniversitesi, gelişen Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları ile birlikte örnek modeller üzerinde stratejiler belirlemekte, bilimsel ve teknolojik açıdan ülkemize önemli değerler katmaktadır. Önlisans düzeyinde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde trimester sistemi olan Türkiye’nin ilk MYO’nu 10 yıl önce açmıştır. Uyguladığı “İşyeri Eğitimi” modeliyle sayıları 900’ü bulan MYO’lar içinde fark yaratmıştır. Lisans düzeyinde ise Mühendislik Fakültesinde uyguladığı 7+1 modeliyle “İntörn” uygulamasını 5 yıl önce başlatmış ve mezunlarının intörn yaptığı yerde istihdam edilmesinin oranını %80’e kadar çıkarabilmiştir.

 

      Şimdi de Yüksek Lisans düzeyinde Gaziantep ve bölgesi için büyük bir ihtiyaç haline gelen ve sanayide çalışan Lisans mezunlarının ARGE ve Tasarım alanında yetiştirilmesine yönelik yeni bir Yüksek Lisans Programı önerilmektedir. Bölgemizde kurulan Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin sayısının her geçen gün artması ile birlikte, bu merkezlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, Nitelikli Ar-Ge, Ürün geliştirme ve Tasarım Elemanı ihtiyacının ortaya çıkması ve mevcut personele Nitelikli Bilimsel Bilginin kazandırılması, öncelikli amaçlar olarak karşımıza çıkan bölgesel kalkınma stratejisinin önemli bir unsuru olarak görülmektedir.

 

      Bu bilgiler ışığında, yeni bir lisansüstü eğitim programı ve modelinin gerek bölge gerekse ülkemize sağlayacağı katkılar açısından oldukça değerli olabileceği düşünülmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu durumun ancak çok çalışarak aşılabileceğinin bilinci ile Gaziantep Üniversitesi ailesi olarak üzerimize düşeni yapmak ve bu bağlamda akademi ile sanayinin işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Bu amaçlarla üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde, “Disiplinlerarası Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Anabilim Dalı”, bu anabilim dalı altında “Disiplinlerarası Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları (Türkçe, İkinci Öğretim ve Ücretli)” Türkiye’de bir ilk olarak hizmete açılmıştır.

 

Aday öğrencilerimize davetimizi sunarız.