GAÜN-Fen Bilimleri Enstitüsü
Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği
Ana Bilim Dalı

MÜHENDİSLİĞİ

Biz çözüm odaklı, araştıran, tasarlayan, geliştiren, üreten
daha nitelikli Ar-Ge, Ür-Ge ve Tasarım Yüksek Mühendisleri (MSc.) yetiştiriyoruz

DUYURULAR → BAŞVURU →
Deneme Duyuru
Genel

Deneme 2

Detaylar →
Ders Kaydı Nasıl Yapılır?
Genel

Öğrenci Numaranızla Sisteme Giriş Yapın Seçmek İstediğiniz Dersleri (Master Courses) içinden seçiniz Bakiyenizi Kontrol Edin ve  Tutarı Öğrenci Numaranızla Halkbank’a yatırın Kontrol Et Butonunu Tıklayın Son Olarak Kaydınızı Kesinleştirin Danışmanınız Onaylayınca Kaydınız Tamamlanacaktır

Detaylar →
 
Ar-Ge, Ür-Ge, Tasarım YÜKSEK MÜHENDİSLERİ (Master of Science) Burada
Ür-Ge ve Tasarım Mühendisliğine kayıt olmak...

Ar-Ge/Ür-Ge/Tasarım alanında kariyer yapmak isteyen ve Üniversite Sanayi İşbirliği ortak problem çözümüyle, Tezsiz programlarda ALES şartı olmadan başvurabilir, Tezli yüksek lisansı tamamlayarak ta akademik kariyerinize devam edebilirsiniz.

Tezli veya Tezsiz

Tezli programa başvurmak için minimim 55 ALES Puanı(Say) aranmaktadır. Tezsizde ise herhangi bir ALES Puanı istenmemektedir.

Multidisipliner

Bilimsel Hazırlık ön şartı aranmaksızın her hangi bir mühendislik lisans alanından mezun iseniz programa başvurabilirsiniz.

Türkçe

Herhangi bir dil şartı aranmayan program GAÜN’de mühendislik alanında tezli olarak açılan ilk Türkçe yüksek lisans olma özelliği taşımaktadır.

 
Avantajlar
Ür-Ge ve Tasarım Yüksek Mühendisliği Avantajları

Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan bu program, üniversitemize de bir çok yeniliği beraberinde getiriyor...

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz programlardan 10+1 Ders ve Proje ile 3 yarı yılda mezun olun.

Tezli Yüksek Lisans

Tezli Programlardan 7+1 ders ve Tez ile 4 yarı yılda mezun olun

Uygulamalı Tezler

Tez konusu olarak çalıştığınız kuruluşun problemlerini tez olarak Üniversite-Sanayi İşbirliği projesi olarak ele alırsınız

Türkçe Eğitim

Herhangi bir dil şartı aranmayan program GAÜN’de mühendislik alanında tezli olarak açılan ilk Türkçe yüksek lisans olma özelliği taşımaktadır.

Multidisipliner

Tüm mühendislik lisans alanından mezun iseniz programa başvurabilirsiniz. Bilimsel Hazırlık gerekmez.

İkinci Öğretim

Etik dersi dışındaki tüm dersler mesai saatleri dışındadır. İşinizi aksatmadan programları takip edebilirsiniz.

Yüksek Mühendis(M.Sc.) Unvanı

Ar-Ge, Ür-Ge, Tasarım alanlarında aranan bir pozisyon olan Ürün Geliştirme ve Tasarımı Yüksek Mühendisi(M.Sc.) unvanına sahip olursunuz.

Doktora (Ph.D.)‘ya geçiş

Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olarak Doktora ile akademik kariyerinize devam edebilirsiniz.

10

Tezli Kontenjan

50

Tezsiz Kontenjan

22

Ders Başlığı

137

Alanında uzman Tez Danışmanı

 
Değerli Ziyaretçi

Gaziantep Üniversitesi Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarında 2023 hedeflerini kendine misyon edinen, bu alanlarda sürekli kendini geliştiren, öncü ve yenilikçi çalışmalara önem ve özen gösteren “Bilim ve Teknoloji” ile “Ar-Ge, Ür-Ge ve Tasarım” kavramlarını, kültürünü öncelikle bölgede gerçekleştirmek adına önemli adımlar atmakta ve bir çok yenilikçi çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Gaziantep’in hem sanayisi hem de sanayicileri sürekli gelişme göstererek ülkeyi öne çıkaracak faaliyetlerde bulunarak sadece Gaziantep’e değil hem bölgeye hem de ülke geneline hizmet etmektedir. Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri sanayicilere yön verecek çalışmalara imza atarken mezun olan öğrenciler de sanayideki kalifiye eleman ihtiyacını kapatmaya çalışmaktadır.

Gaziantep Üniversitesi, gelişen Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları ile birlikte örnek modeller üzerinde stratejiler belirlemekte, bilimsel ve teknolojik açıdan ülkemize önemli değerler katmaktadır. Önlisans düzeyinde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde trimester sistemi olan Türkiye’nin ilk MYO’nu 10 yıl önce açmıştır. Uyguladığı “İşyeri Eğitimi” modeliyle sayıları 900’ü bulan MYO’lar içinde fark yaratmıştır. Lisans düzeyinde ise Mühendislik Fakültesinde uyguladığı 7+1 modeliyle “İntörn” uygulamasını 5 yıl önce başlatmış ve mezunlarının intörn yaptığı yerde istihdam edilmesinin oranını %80’e kadar çıkarabilmiştir.

Şimdi de Yüksek Lisans düzeyinde Gaziantep ve bölgesi için büyük bir ihtiyaç haline gelen ve sanayide çalışan Lisans mezunlarının ARGE ve Tasarım alanında yetiştirilmesine yönelik yeni bir Yüksek Lisans Programı önerilmektedir. Bölgemizde kurulan Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin sayısının her geçen gün artması ile birlikte, bu merkezlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, Nitelikli Ar-Ge, Ürün geliştirme ve Tasarım Elemanı ihtiyacının ortaya çıkması ve mevcut personele Nitelikli Bilimsel Bilginin kazandırılması, öncelikli amaçlar olarak karşımıza çıkan bölgesel kalkınma stratejisinin önemli bir unsuru olarak görülmektedir.

Bu bilgiler ışığında, yeni bir lisansüstü eğitim programı ve modelinin gerek bölge gerekse ülkemize sağlayacağı katkılar açısından oldukça değerli olabileceği düşünülmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu durumun ancak çok çalışarak aşılabileceğinin bilinci ile Gaziantep Üniversitesi ailesi olarak üzerimize düşeni yapmak ve bu bağlamda akademi ile sanayinin işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Bu amaçlarla üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde, “Disiplinlerarası Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Anabilim Dalı”, bu anabilim dalı altında “Disiplinlerarası Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları (Türkçe, İkinci Öğretim ve Ücretli)” Türkiye’de bir ilk olarak hizmete açılmıştır.

Aday öğrencilerimize davetimizi sunarız.

Prof. Dr. Ali Gür
GAÜN Rektörü

ve

Doç. Dr. Züleyha Değirmenci
Ana Bilim Dalı Başkanı

EKİBİMİZ
Sizin İçin
Buradayız...
SIKÇA SORULAN SORULARLAR
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Hayır mühendislik formasyonu almanız yeterlidir.
  • Herhangi bir Mühendislik lisans programından mezun olmaları
  • Tezli program başvurusu için sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları,
  • Eğitim-öğretim dili Türkçe olacağından Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (27 Şubat 2017 tarih ve 29992 Nolu) gereği başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.
  • Programa öğrenci kabulünde; Mülakat ve Başvuru Sınavı yapılacaktır. Programa öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavının %25’i değerlendirmeye alınarak hesaplanacak puanın 60’tan düşük olmaması gerekir.
Tezli yüksek lisans programına kaydolan öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtiği üzere:
Toplam 21 krediden ve 120 AKTS az olmamak kaydıyla en az yedi ders ile Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik, Yüksek Lisans Seminer dersi, Yüksek lisans Uzmanlık Alan dersi ve Yüksek Lisans Tez Çalışması’ndan oluşan dersleri alma zorunluluğu vardır.
Öğrenciler bu kredi yükünü, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve yönergelerde belirtilen şartlarda almaları gereklidir.
Anabilim dalı başkanlığının uygun göreceği üniversite içi açılan Lisans derslerinden en fazla 2 veya diğer üniversitelerin ilgili Lisansüstü programlarından da en fazla 3 ders alarak kredi tamamlayabilirler.
Yalnız lisans ve diğer lisansüstü programlardan alınan ders bu programın normal ders yükünün %50’ni geçemez.
Programın kapsamı, Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin çalışma alanlarına yönelik olarak deneysel tasarım, teknoloji yönetimi, proje yazma teknikleri, yenilikçi-yaratıcı problem çözme becerileri, yalın üretim teknik ve uygulamaları, sistematik Ar-Ge süreçlerine dair temel eğitim ve araştırma formasyonundan oluşmaktadır. Disiplinlerarası olan bu program sanayi ile bütünleşik çalışma modeli ile kurgulanmıştır. Dolayısıyla program kapsamındaki araştırma ve tez çalışmaları inovasyon ve teknoloji transferine dönüşme olasılığını maksimize arttıracak niteliktedir. Önerilen Yüksek Lisans programı Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği disiplinlerarası enstitü anabilim dalı altında eğitim-öğretim faaliyetine devam edecek olup; bu enstitü anabilim dalı herhangi bir bilim dalı içermemektedir.
Evet yapabilirsiniz tezli için gerekli ales şartını sağlamanız gerekmektedir
Tezli Yükseklisans programı bitirdikten sonra istediğiniz herhangi bir mühendislik alanında doktora yapabilirsiniz
Mezun olduktan sonra ürün geliştirme ve tasarım yüksek mühendisi ünvanını alacaksınız
Size atanmış olan danışman eşliğinde çalıştığınız kurumun problemine yönelik olarak veya kariyer hedefinize yönelik olarak istediğiniz dersleri seçebilirsiniz
Partnerlerimiz
Ür-Ge ve Tasarım Mühendisliği Programının kilit ortakları

GAÜN'ün "Yenilikçi ve Girişimci Üniversite" vizyonuyla AR-GE ve Teknoloji Ekosistemimizin paydaşlarıyla işbirliği halindeyiz

 
 
 
ADRESİMİZ
Hemen İrtibata Geçin
Tel & Fax:

T:+90 342 317 19 00 • F:+90 342 360 18 22

Adresimiz:

Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitü, Ür-Ge ve Tasarım Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Üniversite Kampüsü, 27310 Şehitkamil/Gaziantep-TÜRKİYE

Email:

urge@gantep.edu.tr

İletişim Formu
Merak Ettiklerinizi Bize Sorun..