Derslerimiz

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE501

TRİZ-Yenilikçi ve Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri

3

0

3

6

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında Yaratıcı Problem Çözme Teorisi anlatılacaktır. Dersin içeriğinde; Buluş nasıl yapılır? Buluş yapma yöntemleri var mıdır? Bir sonraki teknoloji ne/nasıl olacaktır ve bunu belirlemek mümkün müdür? Mevcut patentlerden farklı ürün/yöntem/teknoloji geliştirilebilinir mi? Sorularına cevap verebilecek yöntemlerin tanıtımı yapılmaktadır. Yenileşim Gerektiren Teknik Problemlerin Özellikleri, Psikolojik Atalet, Problem Tanımlama, Mükemmellik, Teknik Sistem, Kavramsal İdealliği Belirleme, İdealliğe Giden Yolları Tespit Etmek, İdeale Yakın Çözüm Yöntemleri, Kaynakların Kullanımı, Etkilerin Kullanımı, Teknik Çelişkiler, Fiziksel Çelişkiler, Çelişkiler Matrisi, 39 Teknik Sistem Parametresi, 40 Yenilikçi Prensip, Teknik Sistem Problemlerin Grafiksel Tanılanması, 76 standart Çözüm ve Teknik Sistemlerin Evrim Kalıpları konu başlıklarını içermektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE501

X İçin Tasarım

3

0

3

6

Ders İçeriği: Mekanik Tasarım sırasında, tasarlanan parça pek çok doğal gereksinimler açısından değerlendirilerek efektif bir çalışma yapılmalıdır. DFX terimindeki "X" değişkeni doğal gereksinimleri tanımlamaktadır. Yani "X"in yerine bir çok alt başlık yazılabilir. Tasarım sırasında X'in yerine yazılacak doğal gereksinimleri ne kadar çok arttırabilirsek yapacağımız tasarım o kadar kıymetli hale gelecektir. Bu ders kapsamında; İmalat İçin Tasarım, Montaj İçin Tasarım, Güvenilirlik İçin Tasarım, Bakım İçin Tasarım, Hizmet İçin Tasarım, Çevre İçin Tasarım, Maliyet İçin Tasarım  konu başlıkları ele alınacaktır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE503

Deneysel Tasarım ve İstatistiksel Analiz

3

0

3

6

Ders İçeriği: Üretim proseslerinde var olan hataların ve verimsizliklerin nedeni, üretim girdi parametrelerindeki değişkenliklerdir. Bu değişkenliklerin proses çıktısına olan etkisinin ortaya konulabilmesi için, bilimsel tekniklerin kullanılması gerekmektedir. Geleneksel yöntemlerden farklı olarak Deney Tasarımı ve İstatiksel Analiz uygulamaları ile üretim çıktılarınız ve üretim girdileriniz arasında matematiksel modeller oluşturarak, çıktınızı en iyi duruma getirecek olan girdi seviyelerinizi belirleyebilirsiniz. Bu dersin içeriğinde; Temel İstatistik, Hata Tahminleri, Hipotez Testleri, ANOVA, Taguchi, Tam Faktöriyel, Kesirli Faktöriyel Deney Tasarımları, Cevap Yüzeyi gibi konular aktarılacaktır. Üretim süreçlerindeki girdi tipleri ve girdi seviyeleri ile, Deney Tasarımı'nın hangi durumlarda uygulanabileceği kapsamlı uygulama örnekleri ile birlikte işlenecektir.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE504

Yalın Üretim Teknikleri

3

0

3

6

Ders İçeriği: Maliyeti arttırmadan kaliteyi yükseltmek, stokları arttırmadan teslim süresini kısaltmak, küçük miktarlı siparişleri verimi düşürmeden gerçekleştirmek, sevkiyatları zamanında yapmak, daha az kaynakla daha çok gelir elde etmek, daha az işletme sermayesi ile çalışabilmek ve yeni yatırımlar için kaynak ayırabilmeyi amaçlayan bu ders kapsamında; Yalın Nedir, Yalın Düşüncenin Gelişimi, Kitle Üretimi ve Sorunları, Yalın Düşüncenin Temel İlkeleri ve Özellikleri, İsraf Kaynakları, KAİZEN, VSM, Tek Parça Akış ve U Hücre, Kanban, HEİJUNKA, SMED, 5S, Poka-Yoke, Jidoka, Görsel Yönetim konu başlıkları işlenecektir.

 

 

 Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE505

Bilgisayar Destekli Tasarım Ve İmalat, Modelleme Ve Prototipleme

3

0

3

6

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında projelendirilmiş tasarımların, bilgisayar destekli kavramsal dizaynı, 2 ve 3 boyutlu baskı teknikleri yardımıyla prototiplendirmesi ve iyileştirilmesi sonucu fabrikasyona hazır ürünlerin ortaya konması üzerine yapılan çalışmalar anlatılacaktır. Elektrik devre tasarımı ve prototiplenmesi,  mekanik aksamın tasarımı ve 3 boyutlu olarak prototiplenmesi, Modelleme yazılımlarıyla mekanik/elektronik tasarımı anlatılacaktır.

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE506

Endüstri 4.0

3

0

3

6

Ders İçeriği: Endüstri 4.0’ın temel dinamiklerini anlamak, fabrikaları nasıl değiştirdiğini anlamak, ortaya çıkardığı yeni meslekleri öğrenmek ve kişi / kurum olarak Endüstri 4.0 yol haritasını oluşturmak amacıyla tasarlanan bu dersin içeriğinde; Dünyanın Geleceğini Şekillendiren Akımlar (Meta, Bölgesel, Teknolojik, Ekonomik), Endüstri Devrimlerinin Aşamaları, Endüstri 4.0 ve Geleneksel Üretim Modellerinin Değişimi, Endüstri 4.0’ı Tetikleyen Dokuz Teknolojik Unsur: Akıllı Robotlar, Simülasyon, Yatay/Dikey Yazılım Entegrasyonu, Zenginleştirilmiş Gerçeklik, Büyük Veri Ve Analiz, Eklemeli Üretim- Örneğin 3d Baskı, Bulut, Nesnelerin İnterneti (Donanıma Entegre Sensörler Ağı), Siber Güvenlik, Kurumlarda Endüstri 4.0 Yol Haritası, Endüstri 4.0 İnsan Kaynakları Politikaları: Yeni Meslekler, Mesleki Beceriler, Eğitim ve İnsan Kaynaklar Politikası konu başlıkları işlenmektedir.

                                                          

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE507

İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

3

0

3

6

Ders İçeriği: Temel Ar-Ge ve İnovasyon tanımları ve çeşitlerinin incelenmesi ve teknolojik yönetimle bağlantısının anlaşılmasını amaçlayan bu ders kapsamında; Ar-Ge tanımı, Ar-Ge çeşitleri, Ar-Ge çeşitlerinin ayırımı, inovasyon tanımı, inovasyon çeşitleri, inovasyon çeşitlerinin ayırımları, Ar-Ge ve inovasyon çeşitlerine örnekler, Ar-Ge ve inovasyon uygulamaları, Teknoloji yönetimi ve Ar-Ge İnovasyon, Teknoloji yönetimi kuramı, Teknoloji yönetimi uygulamaları, Ar-Ge Destekleri konu başlıkları işlenecektir.

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE508

Yapay Zeka

3

0

3

6

Ders İçeriği: Bu dersin içeriğinde Yapay Zekaya Giriş Ve Yapay Zeka Algoritmaları, Uzman Sistemler, Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık Teorisi Veri Madenciliği Algoritmaları, Genetik Algoritma ve Uygulamaları, Kümeleme Ve Sınıflandırma Karar Destek Makineleri Yapay Sinir Ağları konu başlıkları aktarılacaktır.

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE509

Video Teknolojisi ve Karışık Gerçeklik Uygulamaları

3

0

3

6

Ders İçeriği: Bu dersin kapsamında Sayısal Görüntü Temelleri Görüntü Algılama Ve Elde Etme Görüntü Transformları, İyileştirme, Restorasyonu, Bölümlendirmesi Ve Sıkıştırması Mikro denetleyiciler Ve Mikroişlemciler, Gömülü Sistemler PIC Tabanlı Geliştirme Platformları Sanal Gerçeklik Arttırılmış Gerçeklik Karma Gerçeklik konu başlıkları işlenecektir.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE510

Endüstriyel Malzemeler ve Seçimi

3

0

3

6

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında Malzeme Seçiminin Önemi, Malzeme Seçimi ve Tasarım İlişkisi, Tasarımda Kullanılan Malzemeler,  Malzemelerin Sınıflandırılması ve Özellikleri, Malzeme Seçim Kriterleri konu başlıkları aktarılacaktır.

  

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE511

Ar-Ge Proje Yönetimi

3

0

3

6

Ders İçeriği: Ar-Ge projelerinin daha etkin, verimli ve sonuç odaklı yönetilebilmesi sağlamak amacıyla tasarlanan bu ders kapsamında Ar-Ge Stratejisi: Ar-Ge Stratejisi Ve Hedeflerin Tanımlanması Ar-Ge Yapılanması: Ar-Ge Birimi / Ar-Ge Merkezi Yapılanması İçin Temel Koşullar Ar-Ge Personeli: Ar-Ge Personeli Yetkinlik Yönetimi Fiziki Alan: Ar-Ge Projelerinde Fiziki Alan Planlaması Projeler: Ar-Ge Nitelikli Projeler, Proje Seçimi Kriterleri Ar-Ge Projeleri Performans Yönetimi Ar-Ge Finansman Destekleri: Ar-Ge Teşvikleri Ve En Uygun Finansman Sağlanması başlıkları işlenecektir.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE512

Teknoloji Girişimciliği

3

0

3

6

Ders İçeriği: Teknoloji tabanlı girişimciliğin temel prensiplerini benimsetmeyi amaçlayan bu ders kapsamında; Girişimciliğin Dinamikleri, Girişimci Karakterleri, Patent ve ARGE Yönetimi, Yatırımcı Gözünden Girişimci, Yatırımcı İlişkilerinde İş Planı, Asansör Cümlesi, Etkili Sunum Teknikleri, İş Modeli Geliştirme,  Müşteri Analizi, Rakip Analizi, Şirkete Yatırım Alma, Teknogirişim ve Girişimcilik Fonları, Şirketten Çıkış Stratejileri, Şirket Satışı ve Halka Arz konu başlıkları anlatılacaktır.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE513

Tasarım FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi)

3

0

3

6

Ders İçeriği: Günümüzde kullanılan en etkin risk analizi yöntemlerinden biri olan Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) metodolojisinin felsefesini aşılamak ve pratik uygulamalar yardımıyla, katılımcıların iş süreçlerinde bu teknikten faydalanmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerle donatılmasını amaçlayan bu ders kapsamında; FMEA Nedir? Risk Tanımı ve Risk Analizi Yaklaşımı FMEA Metodolojisi Fayda ve Kazanımları Türleri Uygulama Alanları Tasarım FMEA, Kullanım Alanları Şiddet, Olasılık ve Keşfedilebilirlik İlişkisi ve Risk Öncelik Puanı Uygulama Adımları, Güncelleme Proses FMEA, Kullanım Alanları Şiddet, Olasılık ve Keşfedilebilirlik İlişkisi ve Risk Öncelik Puanı Uygulama Adımları, Güncelleme FMEA Çıktıları FMEA – Kontrol Planı İlişkisi FMEA – Düzeltici Faaliyetler İlişkisi konu başlıkları ele alınacaktır.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE514

Kalite, Güvence ve Sertifikasyon

3

0

3

6

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında; Kalite, Standartizasyon, Kalite Çemberleri, Kalite Kontrolün İşletme Fonksiyonlaı,  Toplam Kalite Yönetimi başlıkları aktarılacaktır.

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE515

Biyomühendislik

3

0

3

6

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında Biyoproses Tasarımı Biyoreaksiyon Mühendisliği Biyomühendisler için Biyokimya Entegre Alt İşlemler Biyomühendislik Termodinamiği Biyoproses Dinamik ve Kontrol başlıkları aktarılacaktır.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE516

Giyilebilir Elektronik Ürünler

3

0

3

6

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında akıllı tekstiller, faz değişim malzemeleri, şekil hafızalı malzemeler, kromik malzemeler, elektronik ve iletken malzemeler anlatılacaktır. Akıllı tekstillerin fonksiyonel tekstil ürünlerine dönüşebilmesi için kullanılacak uygulamalar anlatılacaktır.

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE517

Nano Mühendislik Malzemeleri ve Üretim Teknikleri

3

0

3

6

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında Mühendislik  Malzemeleri, Mühendislik Malzemelerinin Sınıflandırılması, Metaller, Seramikler, Kompozit Malzemeler,Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Belirlemek İçin Yapılan Çekme Deneyi, Sertlik Ölçme Deneyi, Birleştirme Teknikleri, Metal Matrisli Kompozit Malzemeler, Metal Matrisli Kompozit Malzeme Üretim Yöntemleri, Nanokompozitler, Yarı-katı Döküm, Toz Metalurjisi, Karıştırma Döküm, Sürtünme Karıştırma İşlemi konu başlıkları işlenmektedir.

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE518

Polimerik Malzemelerin fizyolojisi, analizi, boyanabilmesi ve geliştirilmesi

3

0

3

6

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında, sanayi tipi polmerler, tutkallar, masterbatchler, termoplastikler ve termosetler, polimerlerin kullanım alanları, polimer karakterizasyonu konu başlıkları işlenecektir. Ayrıca malzeme bilgisi, enstrümental analiz teknikleri, analiz sonuçlarını okuma ve yorumlama konuları anlatılacaktır. Polimerik malzemelerin boyanabilmesi, pigmentler, endüstriyel ve inşaat tipi boyalar, elektrostatik pigmentler konu başlıkları işlenecektir. Polimerik malzemelerin uygulama alanlarına yönelik iyileştirilme çalışmaları anlatılacaktır.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE519

Tersine Mühendislik

3

0

3

6

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında var olan bir nesnenin tasarım bilgilerinin bulunmadığı durumlarda, nesneyi yeniden üretebilmek veya geliştirebilmek amacıyla, ürünün üç boyutlu uzayda sayısal tasarım bilgilerinin elde edilmesi üzerine çalışmalar yapılacaktır. Ders  içerisinde bilgisayar destekli tasarım (CAD), tersine mühendislik, 3D bilgisayar destekli tasarım (CAD), bilgisayar destekli üretim (CAM), bilgisayar destekli mühendislik (CAE) ve diğer yazılımlar da kullanılarak, varolan parçaların üç boyutlu üretim konuları anlatılacaktır.  ele alınacaktır.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE520

Gıdaların faydalı kullanım ömrü

3

0

3

6

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında gıdaların raf ömrünü etkileyen faktörler, kullanım ömrünü uzatmak için kullanılan malzemeler ve raf ömrünü belirlemede kullanılan test yöntemleri,  kullanım ömrünün uzatılmasında kullanılan yöntemler ve inovasyonlar ele alınacaktır.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE521

İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

3

6

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Genel Tanımlar, Kavramlar, İşveren İş İlişkisi Ve İşyeri Tanımları, İş Sağlığı Ve Güvenliğindeki Amaç, İşçilerin Hakları, Meslek Hastalıkları Ve Sınıflandırılması, İş Sağlığında Sorumluluk, Kanunlar ve Yönetmelik, İş sağlığı ve güvenliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi ve çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri, İş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemi, Dünyada ve Türkiye´deki iş sağlığı ve güvenliğinin mevcut durumu anlatılacaktır.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

FBE501

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

3

0

3

6

Bilgi okur-yazarlığı, bilimsel yöntemler, araştırma metot ve teknikleri, bilimsel araştırma, bilimsel projelerin hazırlanması ve sunumu, etik ve tarihçesi, etik ile ilgili kavramlar ve terimler, bilimsel etiğe giriş, bilimsel araştırma ve yayınlarda etik, mesleki etik (Mühendislik ve Doğa bilimlerinde etik), bilim dünyasında etik ihlalleri ve sonuçları, Yüksek Öğretimde etik kuralları ve uygulamaları

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE700

Yüksek Lisans Seminer Dersi

0

2

0

12

Ders İçeriği:Yüksek Lisans programlarında verilen seminer dersi, tez danışmanının gözetiminde öğrencinin hâkim olduğu bir konuyu veya  tez konusu ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, grup önünde sunma yeteneğini geliştirmeyi hedefler

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE599

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

0

6

Ders İçeriği: Yüksek lisans tez çalışması, tez danışmanının gözetiminde, öğrencinin tez konusu ile ilgili araştırma yapma yeteneği kazandırarak yaptığı araştırma ile bilgi ve becerisini artırmayı hedefler.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE899

Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Dersi

4

0

0

24

Ders İçeriği: Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı dersi teknolojik ve bilimsel alanlarda en güncel bilgi alışverişini ve araştırmaları geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

ÜRGE750

Yüksek Lisans Dönem Projesi

0

2

0

24

Ders İçeriği: Bir öğretim üyesinin danışmanlığında, öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Dö¬nem projesi, konu seçme, literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yap¬ma ve sonuçlarını yazılı olarak ilgili öğretim üyesinin gözetiminde çalışmayı hedefler.